ما در نمایشگاه هستیم

 

 

 

 

 

باتیمات

 

ما در نمایشگاه Batimat بودیم تا مش سیم شش ضلعی، مش سیم جوش داده شده، شبکه سیمی لینک چیان، حصار باغ، دروازه باغ را به همه دوستان خود در سراسر جهان نشان دهیم.

محصولات ما در این نمایشگاه بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

 


زمان ارسال: ژوئیه-23-2021