ما در نمایشگاه هستیم

 

 

 

 

 

Batimat

 

ما در نمایشگاه Batimat بودیم تا مش سیم شش ضلعی، مش سیم جوش داده شده، مش سیم پیوندی چیان، حصار باغ، دروازه باغ را به همه دوستان خود در سراسر جهان نشان دهیم.

محصولات ما در این نمایشگاه بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

 


زمان ارسال: ژوئیه-23-2021